Month: March 2019

ชวนรู้จักประเภทของธุรกิจออนไลน์

ชวนรู้จักประเภทของธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

ในปัจจุบัน มีความนิยมเปิดเว็บไซต์ออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเทคโนโลยีระบบ 4G ที่ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทั่วโลก ทำให้ลดต้นทุนในการทำธุรกิจแบบเดิมและสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานจำนวนมากอย่างร้าน offline หรือบริษัท ประเภทของธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น จึงมีธุรกิจออนไลน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จำนวนมากเกิดขึ้นในปัจจุบัน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1. เว็บไซต์เพื่อการขายสินค้าออนไลน์ เป็นแบบที่คนทั่วไปรู้จักและเห็นบ่อยที่สุด เนื่องจากเมื่อมีการ Search Google หรือ Yahoo ก็จะพบร้านค้าขายของจำนวนมากมายที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ดึงดูดใจลูกค้าให้เข้าไปซื้อสินค้า 2. เว็บไซต์เพื่อการโฆษณาเว็บไซต์ เป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อรับจ้างทำโฆษณาให้แก่บริษัทที่ขายสินค้าและบริการในข้อที่ 1 เช่น บริษัทรับจ้างทำโฆษณาออนไลน์ รับจ้างทำ SEO หรือ search engine optimization เพื่อทำให้อันดับในการสืบค้นเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างดีขึ้น …