Tag: โลกออนไลน์

เรื่องที่ผู้คนบนโลกออนไลน์อยากรู้

“สาระทั่วไป” เรื่องที่ผู้คนบนโลกออนไลน์อยากรู้

ในยุคที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่าย และรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว ด้วยเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล และมีแนวโน้มจะยิ่งสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเมื่อไทยเข้าสู่ยุค 5G ก็จะยิ่งทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้น สำหรับการนำมาผลิตเนื้อหา (Content) บนโลกออนไลน์ หนึ่งในเรื่องราวที่ผู้คนสนใจมาก ๆ แทบตลอดเวลาโดยเฉพาะบนสื่อออนไลน์ ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ “สาระทั่วไป” สาระทั่วไปคืออะไร เป็นเรื่องของความรู้รอบตัว เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ยิ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ ยิ่งได้รับความสนใจเพราะในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลล้นหลาม มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องหลอกลวง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์นั้น ผู้คนจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะดังนี้ เรื่องใกล้ตัว อะไรก็ตามที่เกี่ยวพันหรือใกล้ชิดกับตัวเองหรือคนในครอบครัวจะได้รับความสนใจหรือการเลือกรับข้อมูลมากกว่าเรื่องไกลตัว หากเปรียบเทียบกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กับเรื่องของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จะเห็นชัดว่า ผู้คนจะเลือกติดตามข้อมูลสาระเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ามากกว่า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน, การเลี่ยงจุดเสี่ยง, อาหารที่ช่วยป้องกันหรือเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย ฯลฯ …