Tag: แมลง

แมลงทอด

“แมลง” สุดยอดแหล่งโปรตีน ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

เพราะเหตุใดแมลงถึงกลายเป็นสุดยอดแหล่งโปรตีนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการคาดคะเนขององค์การสหประชาชาติที่ระบุว่าภายในปี 2050 หรือ ในปีพ.ศ. 2593 โลกเราจะมีจำนวนประชากรสูงถึง 9.7 พันล้านคน และอาหารต้องใช้ปริมาณอาหารมากถึงสองเท่าในการหล่อเลี้ยงประชากรบนโลก แต่ในทางตรงกันข้าม ที่ดินทำสำหรับการเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติกำลังจะขาดแคลนลงไปทุกที ซึ่งแหล่งอาหารโปรตีนที่จะมาทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มนุษย์เล็งเห็นก็คือแมลงที่มีจำนวนมาก สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและมีโปรตีนคุณภาพสูง ดังตัวอย่างข้อมูลที่มีผู้นำแมลงนานาชนิดไปประกอบอาหารและขนมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในประเทศไทยแมลงที่จะได้รับความนิยม ในการบริโภคได้แก่ จิ้งหรีด จักจั่น แมงเม่า หนอนไม้ไผ่ ดักแด้ ตัวอ่อนผึ้ง แมลงดานา ด้วงมะพร้าว แมงกุดจี่และตั๊กแตน เป็นต้น ไม่เพียงแต่บริโภคภายในประเทศเท่านั้น วันนี้ประเทศไทยกำลังเป็นผู้ส่งออกแมลงอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว นอกจากแมลงทอดนานาชนิดที่เราพบเห็นได้ตามตลาดนัดหรือรถขายแมลงทอดตามหมู่บ้านและชุมชน ในร้านอาหารติดดาวยังมีการนำแมลงมาแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อใช้ประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ เช่น …