Tag: ศักยภาพสมอง

6 ประโยชน์จากการฟังดนตรี ช่วยเสริมศักยภาพให้ชีวิต

6 ประโยชน์จากการฟังดนตรี ช่วยเสริมศักยภาพให้ชีวิต

การฟังดนตรี คือหนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่นอกจากจะให้ความสนุกและความบันเทิงแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ฟังได้อีกด้วย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถรับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ได้อย่างเต็มที่ โดยมี 6 ประโยชน์จากดนตรีที่คุณจะได้รับในชีวิตจริง คือ 1.เสริมศักยภาพสมองดนตรีช่วยเสริมศักยภาพด้านสมองอย่างชัดเจน ถึงขั้นมีผลการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าเสียงดนตรีและโน้ตเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงบรรเลงหรือเพลงที่มีเสียงร้องจะช่วยทำให้สมองเกิดความผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารที่ดีต่อสมอง จึงทำให้สมองทำงานอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 2.พัฒนาทักษะหลายด้านดนตรีไม่ได้เสริมศักยภาพด้านสมองเพียงอย่างเดียว แต่ยังพัฒนาทักษะด้านการฟังและการแยกแยะประสาท เพราะการ ฟังดนตรี สมองจะจำแนกเสียงดนตรีออกเอง จึงทำให้ผู้ที่รับสารสามารถรู้ได้ว่าภายในเพลงนั้นมีเครื่องดนตรีประเภทใดอยู่บ้าง 3.ความเก่งด้านภาษาสำหรับเด็กในวัยที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าได้ฟังเพลงที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาไทย จะช่วยทำให้เด็กสามารถพูดคำต่าง ๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วยเพิ่มความเก่งด้านภาษาที่ดีเยี่ยม 4.ความเคลื่อนไหวคล่องตัวเมื่อเพลงช่วยทำให้พัฒนาสมองได้แล้ว ยังทำให้การเคลื่อนไหวมีความคล่องตัว โดยเฉพาะเพลงเต้นที่มีทำนองสนุกสนาน จึงทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รู้สึกอยากเต้น ถ้ามีการฝึกฝนการเต้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคล่องตัว ทำให้ทั้งเพลงและผู้ฟังสามารถผสมผสานกันได้อย่างไหลลื่นและเป็นหนึ่งเดียวกัน 5.เพิ่มความสุขทางอารมณ์แน่นอนว่าเพลงนั้นจะเพิ่มความสุขให้กับทางอารมณ์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แสดงออกถึงความสุข ความเสียใจ หรือความฮึกเหิม …