Tag: ความรักที่ยั่งยืน

ความรักที่ยั่งยืน

คุณสมบัติ ที่ทำให้ความรักของคุณยั่งยืน

ความรักเป็นสิ่งที่ดีและทำให้คุณมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตให้ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงาน แต่จากข่าวที่เห็นในหน้าสื่อต่าง ๆ ในระยะหลัง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคม ก็มักจะมีปัญหาความรักหมดอายุอย่างรวดเร็ว มีการหย่าร้าง หรือกรณีที่ร้ายกว่า ก็คือ มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นด้วย คุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานของความรักที่ทุกคู่ควรมี เพื่อป้องกันสถานการณ์เช่นนั้น มีอะไรบ้าง ความไว้วางใจและเชื่อใจกันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกคู่รัก เรื่องนี้จะต้องสังเกตให้ดีตั้งแต่ช่วงของการคบหาดูใจ ต้องศึกษาประวัติว่าคู่รักของคุณมีอดีตหรือแนวโน้มนอกใจ เจ้าชู้ คบซ้อน เที่ยวผู้หญิง หรือมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางที่คุณรับไม่ได้หรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาเหล่านี้ คุณต้องจับเข่าคุยกันและไตร่ตรองให้ดีว่าจะใช้ชีวิตคู่กับคนรักที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นได้หรือไม่ หรือจะมีวิธีป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต่อชีวิตครอบครัวหลังแต่งงาน เมื่อแต่งงานไปได้สักระยะหนึ่ง ความเป็นตัวตนของทั้งชายหญิงมักแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าและลับหลัง หลายคู่อาจขาดความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันไป เพราะรู้สึกเคยชินและคิดว่าอีกฝ่ายเข้าใจในความเป็นตัวตนกันหมดแล้ว แต่ที่จริงนั้น การให้เกียรติซึ่งกันและกันตลอดเวลา ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อคู่รักของคุณอยู่ต่อหน้าที่สาธารณะ เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ฯลฯ …