Month: June 2019

ชวนทำความรู้จักโรคออฟฟิศซินโดรม

ชวนทำความรู้จักโรคออฟฟิศซินโดรม ปัญหาสุขภาพของคนรุ่นใหม่ 2019

ปัจจุบันโรคออฟฟิศซินโดรมพบในกลุ่มนักเรียนและวัยทำงานมากขึ้น เนื่องจากมักทำงานอยู่ในท่าทางเดิมเป็นเวลานาน เช่น นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ เล่นเกมออนไลน์ ดูหนังจากมือถือ ฯลฯ ทำให้มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบางส่วนนานเกินไป เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมาด้วย ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมมาให้ทุกท่านได้สำรวจตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลจากโรคนี้ โรคออฟฟิศซินโดรม มีอาการที่สังเกตได้ใน 3 ระบบของร่างกาย คือ 1. การมองเห็น มักจะมีอาการดวงตาแห้ง ระคายเคืองตา สายตาพร่า ฯลฯ เนื่องจากการจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง ทำให้ได้รับรังสีสีฟ้าที่ทำให้ดวงตาอ่อนล้า รวมถึงการดูหนัง หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่แสงสว่างไม่เพียงพอด้วย 2. การหายใจ จะสังเกตเห็นได้ชัดถ้านั่งทำงานอยู่ในห้องที่มีพื้นที่จำกัดและอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้มีอาการหายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก เวียนศีรษะง่าย ภูมิแพ้ รวมถึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจง่ายกว่าคนที่ทำงานในพื้นที่เปิดโล่ง …