“แมลง” สุดยอดแหล่งโปรตีน ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

แมลงทอด

เพราะเหตุใดแมลงถึงกลายเป็นสุดยอดแหล่งโปรตีนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการคาดคะเนขององค์การสหประชาชาติที่ระบุว่าภายในปี 2050 หรือ ในปีพ.ศ. 2593 โลกเราจะมีจำนวนประชากรสูงถึง 9.7 พันล้านคน และอาหารต้องใช้ปริมาณอาหารมากถึงสองเท่าในการหล่อเลี้ยงประชากรบนโลก แต่ในทางตรงกันข้าม ที่ดินทำสำหรับการเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติกำลังจะขาดแคลนลงไปทุกที ซึ่งแหล่งอาหารโปรตีนที่จะมาทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มนุษย์เล็งเห็นก็คือแมลงที่มีจำนวนมาก สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและมีโปรตีนคุณภาพสูง ดังตัวอย่างข้อมูลที่มีผู้นำแมลงนานาชนิดไปประกอบอาหารและขนมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ในประเทศไทยแมลงที่จะได้รับความนิยม ในการบริโภคได้แก่ จิ้งหรีด จักจั่น แมงเม่า หนอนไม้ไผ่ ดักแด้ ตัวอ่อนผึ้ง แมลงดานา ด้วงมะพร้าว แมงกุดจี่และตั๊กแตน เป็นต้น ไม่เพียงแต่บริโภคภายในประเทศเท่านั้น วันนี้ประเทศไทยกำลังเป็นผู้ส่งออกแมลงอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว นอกจากแมลงทอดนานาชนิดที่เราพบเห็นได้ตามตลาดนัดหรือรถขายแมลงทอดตามหมู่บ้านและชุมชน ในร้านอาหารติดดาวยังมีการนำแมลงมาแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อใช้ประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ขนมปัง มัฟฟิน ขนมหวาน สมูทตี้ และพาสต้าชนิดต่าง ๆ ซึ่งนิยมใช้จิ้งหรีดและหนอนนกมาสกัดเป็นแป้งผง โดยมีงานวิจัยพบว่าแป้งที่ทำจากแมลงจำนวน 100 กรัม ให้โปรตีนสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ ถือว่าเป็นปริมาณโปรตีนที่สูงกว่ามาก นอกจากนี้ยังแปรรูปเป็นแมลงอบแห้งสำหรับแต่งหน้าขนมหรืออาหารได้อย่างน่าสนใจ

กลายเป็น 1 ในบรรดาอาหารที่ทั่วโลกรับประทาน

ส่วนองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยระบุว่าในปี 2013 ที่ผ่านมา ประชาการทั่วโลกราว สองพันล้านคน จะหันมาบริโภคแมลงเป็นอาหาร ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการเติบโตของธุรกิจแมลงสำหรับการบริโภคสูงถึง 20 ล้านเหรียญต่อปี ซึ่งการบริโภคแมลงไม่ใช่เรื่องแปลกในสหรัฐอเมริกา เพราะค่านิยมในการบริโภคแมลงเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับในประเทศไทย เช่น กลุ่มชนพื้นเมือง ชาวเผ่า และเกษตรกรท้องถิ่นที่นิยมบริโภคอาหารแปลกและเลี้ยงแมลงขายเป็นอาชีพ ล่าสุดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อย่างอมยิ้มที่มีแมลงบรรจุอยู่ข้างในก็ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ที่นิยมบริโภคอาหารแปลกอย่าง อมยิ้มแมงป่องหรือ scorpion Lollipop เป็นต้น

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตและส่งออกแมลงที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก แต่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องแหล่งเพาะเลี้ยง คุณภาพอาหาร และความสม่ำเสมอในการเจริญเติบโตของแมลง หลายบริษัทจึงได้หันมาพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาแมลงให้คงคุณค่าแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงไว้ได้นาน ๆ ด้วยการแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกไปยังนานาประเทศ ทำให้บรรดาผู้ประกอบการชาวไทยเริ่มมองเห็นช่องทางการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แมลงที่มีคุณค่าโปรตีนสูงได้ในทุกฤดูกาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะแมลงคือสุดยอดแหล่งโปรตีนที่ทั่วโลกให้การยอมรับนั่นเอง