อันดับธุรกิจที่มีแนวโน้มรุ่งต่อเนื่องในปี 2019

อันดับธุรกิจที่มีแนวโน้มรุ่งต่อเนื่องในปี 2019

การประกอบธุรกิจใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จ หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากคือการติดตามเทรนด์ธุรกิจที่ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ เพราะแม้จะมีผู้ประกอบการเก่าก็จำเป็นต้องหาทางปรับตัวให้ธุรกิจของคุณไปต่อได้เมื่อผู้คนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและใช้สินค้าหรือบริการของคุณน้อยลง หรือในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ก็จำเป็นต้องตามเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจให้ทันเพื่อโอกาสเจริญเติบโตที่ดีอีกด้วย โดยในปีนี้ธุรกิจที่คาดว่าจะยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั้น มีรายละเอียดดังนี้

5 ธุรกิจในอนาคต ที่สามารถเติบโตได้

ธุรกิจ ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว อีกทั้งเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจด้านนี้มีแนวโน้มที่ดีไม่ว่าจะเป็นศูนย์สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ อาหารที่ดีต่อผู้สูงอายุ หรือผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น

ธุรกิจ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงได้กลายมาเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับผู้คนในปัจจุบันกันมากขึ้น ทั้งในกรณีที่ต้องอยู่คนเดียว หรือมีคู่สมรสแต่ไม่มีบุตรร่วมกันจึงทดแทนด้วยการเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเติบโตได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารสัตว์ เสื้อผ้า ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมถึงงานบริการด้าน Pet care

ธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มมีความจริงจังและชัดเจนมากขึ้น เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจ Digital content เป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่ดีตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ยิ่งเป็นรูปแบบของข้อมูลที่ผู้คนนิยม รับรู้และเข้าใจง่าย ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 3 สาขาหลักได้แก่อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น อุตสาหกรรมเกม และอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์

ธุรกิจ Logistic เป็นธุรกิจที่เติบโตตามความสามารถในการเชื่อมโยงของโลกจนใกล้ชิดและเดินทางถึงกันได้รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจด้านนี้มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และการส่งสินค้าผ่านเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

เมื่อทราบแล้วว่าธุรกิจใดมีโอกาสที่ดีและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็ขอแนะนำให้เจ้าของธุรกิจทุก ๆ ท่านนำแนวโน้มที่ดีเหล่านี้มาปรับใช้กับธุรกิจของท่านให้เหมาะสม อย่างในกรณีที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์เพิ่มเติม มีการนำ Digital content ที่น่าสนใจมาสร้างจุดขายให้กับสินค้า หรือปรับเพิ่มรูปแบบของสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้ายุคใหม่เพิ่มเติม เป็นต้น

ธุรกิจในอนาคต ที่สามารถเติบโตได้