โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตคนเราบ้าง

โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตคนเราบ้าง

โควิด-19 เป็นโรคระบาดยุคใหม่ที่คนในยุค 2020 นี้ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะต้องประสบพบเจอ เนื่องจากเชื่อมั่นในความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ ประกอบกับไม่มีโรคระบาดในระดับทั่วโลกเช่นนี้มาเป็นระยะเวลานาน เรื่องที่เกิดขึ้นช่างตรงกับพลอตในหนังไซไฟหลายเรื่องที่จินตนาการถึงเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นหากมีโรคระบาดที่ควบคุมได้ยากเกิดขึ้น ผลกระทบต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ค่อย ๆ สั่งสมเป็นลูกโซ่ต่อกันมาเรื่อย ๆ

ระยะห่างทางสังคม คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบ
หลายท่านทราบกันแล้วว่าโรคโควิด-19 นี้ มีระยะการแพร่กระจายได้ง่ายยิ่งขึ้นหากคนอยู่ใกล้ชิดกัน เพราะหากคนที่มีเชื้อไอหรือจาม และไม่มีหน้ากากอนามัยปิดกั้น ก็จะกระจายเชื้อออกมาสู่คนอื่น ๆ ได้ง่าย มาตรการระยะห่างทางสังคมส่งผลให้กิจกรรมของคนเราหลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่น การนั่งรอคิวในธนาคาร ที่ต้องนั่งเก้าอี้ตัวเว้นตัว ไปถึงการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งต้องมีฉากกั้นในร้านอาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทำให้บรรยากาศความใกล้ชิดเวลาสังสรรค์ในงานเลี้ยงต้องลดลงไป ร้านอาหารได้กำไรน้อยลง เพราะว่ารับลูกค้าได้น้อยลง โรงภาพยนตร์ รถประจำทาง ต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยในทำนองเดียวกัน บริษัทหลายแห่งอาจให้หยุดงาน หรือลดเงินเดือนลง

เศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค ต่างได้รับผลกระทบ
จากความสามารถการแพร่กระจายตัวของเชื้อ อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนที่ได้ผลยืนยันแน่นอน ทำให้เกิดความเกรงกลัวในการแพร่กระจายเชื้อเป็นอย่างมาก ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการท่องเที่ยวและสายการบิน นักท่องเที่ยวที่ไหลเวียนไปมาทั่วโลกก่อนมีโรคระบาดนี้ก็ต้องหยุดกิจกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางเข้าออกแต่ละประเทศที่ต้องมีการกักตัว เพียงสองภาคส่วนนี้ก็กระทบกับสภาพคล่องทางการเงินของสายการบิน โรงแรม ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ จนส่งผลกระทบกลับมาสู่สังคมทุกภาคส่วน จนทุกคนรู้สึกได้ว่าสภาพคล่องทางการเงินของตนเองลดลง หลายคนต้องนำเงินเก็บออมมาสำรองการใช้จ่าย และระวังการจับจ่ายมากขึ้น

การศึกษา ที่ต้องหยุดและเร่งรัดแบบไม่มีประสิทธิภาพ
เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในสถานศึกษา ก็จะต้องมีการเฝ้าระวัง หรือสั่งให้หยุดเรียนระยะหนึ่ง ซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องต่อเนื่องและมีหลักสูตรที่แน่นอน หากหยุดเรียนไป การเรียนก็ย่อมขาดช่วงขาดตอน การทำรายงานกลุ่ม การส่งงานโครงการต่าง ๆ ก็ถูกพักไปและต้องมาถูกเร่งรัดกันในเวลาจำกัด ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดทอนลง ไม่ได้รับประสิทธิผลทางการศึกษาอย่างที่ควร แม้หลายแห่งจะใช้การเรียนออนไลน์มาช่วยเสริม แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่มาก เพราะไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานแบบเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้โรคโควิด-19 ยังสร้างผลกระทบอื่น ๆ ได้ในทุกภาคส่วนของสังคม และเนื่องจากความสามารถของเชื้อโรคที่ทำให้ผู้ติดเชื้อบางคนไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ จึงทำให้ทุกคนต้องระวังการใช้ชีวิตประจำวันให้มากที่สุด สิ่งที่เคยรณรงค์ให้ทำกัน เช่น หมั่นล้างมือ อยู่ห่างกัน สวมหน้ากากอนามัย จึงยังมีความจำเป็นอยู่มาก เพื่อช่วยกันป้องกันการติดเชื้อ และลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด โดยเมื่อถึงจุดหนึ่ง สังคมก็จะปรับตัวอยู่ร่วมกับสภาวะโรคระบาดได้ โดยไม่ตระหนกเกินไป แต่ต้องมีการป้องกันอย่างดีที่สุด