วิธีคิดที่ทำให้คุณสามารถเก็บออมเงินได้ดีขึ้น

วิธีคิดที่ทำให้คุณสามารถเก็บออมเงินได้ดีขึ้น

การออมเงินจะประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ต้องเริ่มมาจากวิธีคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง เรามาดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและนักลงทุนทางการเงินแนะนำให้เราสร้างวิธีคิดและทัศนคติอย่างไร

1.เงินสดทำให้เราจ่ายน้อยลง
การมีเงินสดอยู่ในมือ เป็นสิ่งรับประกันได้ว่าคุณสามารถจะใช้จ่ายอยู่ในวงเงินนี้อย่างแน่นอน ทุกครั้งที่มีการจ่ายไม่ว่าเป็นรูปแบบธนบัตรหรือเหรียญ คุณจะรู้สึกเสียดายเงินมากกว่าการรูดบัตรเครดิต หรือจ่ายแบบคูปองส่วนลดต่าง ๆ หากคุณต้องการควบคุมรายจ่ายให้ดีขึ้น เพื่อให้เหลือเงินเก็บออมให้มากขึ้น ควรจ่ายด้วยธนบัตรย่อย เช่น ยี่สิบ ร้อยบาท หรือเหรียญบาท เหรียญห้า เหรียญสิบบาท ให้มากกว่าการใช้บัตรเครดิต จะทำให้การตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ รัดกุมยิ่งขึ้น

2.ใช้บัตรเครดิตต้องมั่นใจว่ามีเงินจ่าย
ผู้มีวินัยในการใช้เงินเป็นอย่างดี สามารถใช้บัตรเครดิตได้ เพื่อได้รับประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้แต้มสะสม ได้คะแนนส่วนลดเพื่อแลกสินค้า ซึ่งอาจได้รับมากกว่าการจ่ายด้วยเงินสด แต่ก็ต้องกันเงินสดไว้ให้ดี เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยหากจ่ายช้ากว่ากำหนด

3.เขียนสิ่งที่ต้องการซื้อจริง ๆ
หากจะไปห้างสรรพสินค้า ต้องจดบันทึกไว้ล่วงหน้าว่า จำเป็นต้องหาซื้อสิ่งใดบ้าง เช่น ของใช้ในครัว ห้องน้ำ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ฯลฯ เพื่อให้ประมาณการได้ว่าต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และไม่เผลอไปหยิบซื้อของอื่นที่น่าดึงดูดใจโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนการใช้เงิน หากคุณใช้เทคนิคนี้บ่อย ๆ จะทำให้ลดการจ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นได้มากถึง 25 เปอร์เซ็นต์

4.ซื้อในสิ่งที่เหมาะสมกับฐานะ
การซื้อสิ่งของเพื่อรักษาหน้าตาภาพลักษณ์ ทั้งที่อาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม เช่น บ้าน รถ กระเป๋า รองเท้า ที่เป็นของแบรนด์เนม อาจทำให้ต้องจ่ายมากกว่าการซื้อของทั่วไปที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันถึง 4-5 เท่า นั่นแปลว่า คุณเสียเงินออมไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน จึงควรซื้อตามความเหมาะสมกับตัวเอง และเลือกที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก

5.มีเป้าหมายในการออม
ควรมีเป้าหมายในการออมทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้รู้สึกมีกำลังใจและมีวินัยในตัวเองมากยิ่งขึ้น เช่น ต้องการเปิดร้านขายกาแฟในอนาคต อยากทำธุรกิจส่งออกสินค้าของตัวเอง ต้องการเก็บออมเงินเพื่อนำไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายที่ดีที่จะทำให้คุณตั้งใจเก็บออมและพัฒนาตัวเองด้านการลงทุนต่อไป

วิธีการออมเงินมีอยู่หลายเทคนิคที่ต้องเริ่มมาจากวิธีคิดที่ถูกต้องและรักษาความมีวินัยในการออมสม่ำเสมอ ทั้งการควบคุมค่าใช้จ่าย ใส่ใจการซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและพิจารณาคุณภาพมากกว่าภาพลักษณ์ จะทำให้มีเงินเก็บหลักล้านได้ตามต้องการแน่นอน