สิ่งที่ต้องวางแผนก่อนออกจากงานประจำ

วางแผนชีวิตอย่างไรก่อนลาออกจากงานประจำ

การทำงานประจำเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่มีความมั่นคง แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นที่อิสระกว่า เช่น ทำงานรับจ้างแนวฟรีแลนซ์แบบ รับจ้างเขียนบทความวิเคราะห์บอลจาก โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ หรือทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญว่าในช่วงปี 2019-2020 เป็นเวลาที่มีความเสี่ยงสูงหากจะตัดสินใจลาออก

วางแผนชีวิตอย่างไรก่อนลาออกจากงานประจำ

มีเงินสำรองเพียงพอ : ก่อนลาออก ควรสำรวจเงินสำรองในแต่ละเดือนที่คุณต้องมี โดยคิดจากรายจ่ายแต่ละเดือน ควรมีเงินติดบัญชีไว้ใช้จ่ายได้สบาย ๆ ยาวนาน 6-12 เดือนก่อนที่จะลาออกจากงานประจำ เช่น มีรายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท คุณควรจะมีเงินเก็บอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป เพื่อป้องกันการความเสี่ยงจากการจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน หากธุรกิจส่วนตัวที่ทำยังไม่เติบโตดีนัก การมีเงินสำรองนี้จะได้ไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและไม่ทำให้คุณเครียดเกินไป

มีสวัสดิการรองรับ : การทำงานเป็นพนักงานประจำจะมีสวัสดิการของบริษัท ให้คุณเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เต็มที่ โดยที่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะลาป่วยลาพักร้อนได้โดยยังได้เงินเดือนอยู่ครบถ้วนตามสิทธิ์ แต่หากทำงานแนวอิสระ รับจ้างแบบไม่สังกัดหน่วยงาน หรือทำธุรกิจส่วนตัวจะไม่มีสวัสดิการในส่วนนี้รองรับ คุณจึงจำเป็นจะต้องทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งเท่ากับมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้นด้วย ประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องพิจารณาในระยะยาวและเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวเอง

มีแนวทางชัดเจน : หลายคนอยากทำงานฟรีแลนซ์เพราะเบื่องานประจำที่ทำ มองว่าเป็นงานเดิม ๆ ไม่ท้าทาย หรือเบื่อสังคมที่ต้องเผชิญกับปัญหาในแต่ละวัน แต่การลาออกมาโดยไม่มีทิศทางว่าจะทำอาชีพอะไร หรือหรือไม่ได้ศึกษาตลาดอาชีพรองรับไว้อย่างเพียงพอ ก็จะทำให้เสี่ยงตกงานไม่มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวไปหลายเดือน จะทำให้คุณรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดตามมาได้

มีความรู้และทักษะด้านอื่น ๆ : ผู้ที่จะทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ในยุคเศรษฐกิจ ปี 2020 ต้องมีความสามารถรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทำ เช่น หากเปิดธุรกิจส่วนตัวอย่างการขายชาบู ก็จะต้องรู้ตั้งแต่แหล่งผลิตเนื้อที่มีคุณภาพ แหล่งปลูกผักที่ปลอดสารพิษ วิธีการบริหารจัดการร้าน การเลือกที่ตั้งทำเลสาขา การบริหารการเงิน การบริหารลูกน้องในทีม และความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็น

จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจเพื่อให้อยู่รอด ไม่ใช่มีเพียงความชอบเท่านั้น แต่ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาด้วย เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านตระหนักถึงการวางแผนให้พร้อมก่อนการลาออกจากงานประจำมากขึ้น

สิ่งที่ต้องวางแผนก่อนออกจากงานประจำ