ข้อดีของการทำงานที่บ้าน

ข้อดีของการทำงานที่บ้าน

การทำงานที่บ้านเป็นวัฒนธรรมการทำงานในหลายประเทศทางยุโรปมาหลายปีแล้ว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งปัจจุบันผู้คนทั่วโลกก็ได้หันมาทำงานจากที่บ้านมากขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

เรามาดูกันว่า นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การทำงานที่บ้านยังมีข้อดีอะไรอีกบ้าง

1.ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
เพราะการทำงานนอกบ้านแต่ละครั้งนั้น คุณต้องมีค่าใช้จ่ายจิปาถะมากมาย ตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ค่ารถรับส่งสาธารณะ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ จะเห็นได้ว่าหากทำงานจากที่บ้าน คุณจะตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปได้เดือนละหลายพันบาท กลายเป็นเงินออมเข้ากระเป๋าหรือเป็นเงินสำรองให้สบายใจสำหรับการใช้จ่ายในช่วงไวรัสโควิดระบาดได้อีกหลายเดือน

2.บริษัทได้ประหยัดต้นทุนสำนักงาน
นอกจากตัวของลูกจ้างแล้ว ในด้านของบริษัทผู้จ้างงานก็ได้ประโยชน์เช่นกัน เมื่อให้พนักงานทำงานจากที่บ้านจะสามารถประหยัดต้นทุนทางธุรกิจได้มาก ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานที่เคยให้เบิกจากบริษัทได้ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าเช่าที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน ที่ถือว่าเป็นสวัสดิการของบริษัท เมื่อพนักงานสามารถกลับไปทำงานที่บ้านได้โดยส่งงานหรือประชุมออนไลน์แทน จึงตัดรายจ่ายไปได้ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลให้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทมากขึ้น จึงมีโอกาสอยู่รอดได้ยาวนานขึ้น

3.ช่วยให้มีเวลาเหลือเฟือมากขึ้น
หากต้องไปทำงานนอกบ้าน โดยเฉลี่ยเราต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่ต่ำกว่าวันละ 2 ชั่วโมงสำหรับขาไปและกลับ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ที่ต้องเสี่ยงกับรถติดในช่วงเวลาเร่งด่วน ยังไม่นับการเสียเวลาไปกับการแต่งหน้าและแต่งตัว การหาที่จอดรถ ฯลฯ ดังนั้น การทำงานจากที่บ้านจึงทำให้มีเวลาเหลือมากกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อวัน คุณจึงสามารถดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ เล่นกับสัตว์เลี้ยง ออกกำลังกาย ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวได้มากขึ้นด้วย

4.ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น
จากเดิมที่หลายคนมัวแต่เร่งรีบเดินทางไปทำงานนอกบ้าน และทำงานเลยเวลาจนกลับดึก ทำให้แทบไม่มีเวลาคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือดูแลพ่อแม่ บุตรหลานเลย เมื่อทำงานในบ้านเท่ากับทุกคนมีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยกัน จึงทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวดียิ่งขึ้นได้

จะเห็นได้ว่า การทำงานที่บ้านนั้นมีข้อดีอยู่หลากหลายด้าน ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ไปหลายบริษัทจะให้ลูกจ้างทำงานจากที่บ้านในสัดส่วนที่มากขึ้น เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทให้ดีขึ้นด้วย